Jana Tereková
Profil

Svoju tanečnú kariéru naštartovala v Divadle elledanse v choreografiách Šárky Ondrišovej. Tanečnica a choreografka Jana Tereková pomerne rýchlo vzbudila záujem odbornej verejnosti vďaka tanečným a tanečno-divadelným projektom s účasťou významných slovenských a medzinárodných choreografov a režisérov. Projekty boli uvedené okrem Slovenska aj v Nemecku, Francúzsku, Poľsku, Maďarsku a v Čechách. V roku 2011 získala divácku cenu na festivale Sólo Duo v Budapešti. Tanečné vzdelanie získala v Centre National de la Danse v Paríži.

Jana Tereková je spolu so Soňou Ferienčíkovou zakladajúcou členkou občianskeho združenia bees-R, ktoré sa zameriava na produkciu a tvorbu tanečných a interdisciplinárnych inscenácií s medzinárodným presahom. Od svojho vzniku združenie produkčne zastrešilo celý rad projektov, v rámci ktorých došlo k ojedinelej spolupráci medzi poprednými zahraničnými a slovenskými umelcami. K týmto projektom patrí 70 sukien mala (2018) s využitím princípov bábkového divadla, multižánrová inscenácia ZRKADLENIE (2017) originálne integrujúca tanec, poéziu a svetelný dizajn či tanečná inscenácia Cyborg CREATION (2013) s poetickými textami Michala Habaja. Multimediálna inscenácia SKÚMANIE JAVOV (2012) ponúka analýzu a zobrazenie javov obklopujúcich človeka vyjadrené tancom, hudbou, videom a digitálnou poéziou. Konfrontujú vnímanie biometrických údajov pred oboznámením sa s osobnosťou ich nositeľa, ako aj po ňom. Inscenácia nastoľuje otázku hľadania zdroja informácií, ktoré nás dokážu čo najreálnejšie zadefinovať. V inscenácii SEE (2012) prepája tanečný pohyb so sofistikovanými zvukovými kompozíciami v podaní švajčiarskeho hudobníka Silasa Bieriho a jednoduchou emocionálnou silou piesní v podaní talianskeho textára a hudobníka Massima Giangrandeho.

Spolupracovala na dokumentárnej inscenácii Jána Šimka Steel my heart (2012) inšpirovanej príbehmi ľudí spojených s košickými železiarňami, zároveň v tejto inscenácii aj účinkovala.

Spolu so Soňou Ferienčíkovou, Petrom Šulejom a Michalom Habajom spolupracovala na projekte Nové kódexy. Táto tanečno-poetická inscenácia vychádzala zo súčasnej poézie, no najmä zo zbierky Generátor X: Nové kódexy (Macsovszky, Habaj, Šulej). Inscenácia komentuje situáciu v súčasnom svete – na konkrétnych príkladoch a obrazoch sa z pozície dekadentne uvažujúcich a konajúcich umelcov vysmievajú sami tvorcovia, a to skrz zastarané klišé, konformné uvažovanie a medziľudské konanie. Ide o jedinečnú kombináciu pohybu a textu, v ktorej sa s využitím paródie, sebairónie a sarkazmu otvára svet absurdít.