Jana Tereková
Trailery vybraných inscenácií

70 sukien mala,

bees-R

Autor videa: Richard Chomo. Archív: archív bees-R.

Zrkadlenie,

bees-R

Autor videa: Richard Chomo, Martin Čech. Archív: archív bees-R.

Cyborg CREATION,

bees-R

Autor videa: Richard Chomo. Archív: archív bees-R.