Jana Tereková
Fotografie vybraných inscenácií

70 sukien mala,

bees-R

Fotogaléria

Foto: Lea Lovišková. Archív: archív bees-R

Fotogaléria

Foto: Lea Lovišková. Archív: archív bees-R

Fotogaléria

Foto: Lea Lovišková. Archív: archív bees-R

Fotogaléria

Foto: Lea Lovišková. Archív: archív bees-R

Fotogaléria

Foto: Lea Lovišková. Archív: archív bees-R

Fotogaléria

Foto: Lea Lovišková. Archív: archív bees-R

Fotogaléria

Foto: Lea Lovišková. Archív: archív bees-R

Zrkadlenie,

bees-R

Fotogaléria

Foto: Lea Lovišková. Archív: archív bees-R

Fotogaléria

Foto: Lea Lovišková. Archív: archív bees-R

Fotogaléria

Foto: Lea Lovišková. Archív: archív bees-R

Fotogaléria

Foto: Lea Lovišková. Archív: archív bees-R

Fotogaléria

Foto: Lea Lovišková. Archív: archív bees-R

Fotogaléria

Foto: Lea Lovišková. Archív: archív bees-R

Cyborg CREATION,

bees-R

Fotogaléria

Foto: Ermanno Foti. Archív: archív bees-R

Fotogaléria

Foto: Ermanno Foti. Archív: archív bees-R

Fotogaléria

Foto: Ermanno Foti. Archív: archív bees-R

Fotogaléria

Foto: Ermanno Foti. Archív: archív bees-R

Fotogaléria

Foto: Ermanno Foti. Archív: archív bees-R