Martin Kákoš
Trailery vybraných inscenácií

Tisícročná včela,

Divadlo Andreja Bagara v Nitre

Archív: archív Divadla Andreja Bagara, Nitra.

Sliepka,

Divadlo Jonáša Záborského, Prešov

Archív: archív Divadla Jonáša Záborského, Prešov.

Jeppe z vŕšku,

Divadlo Andreja Bagara v Nitre

Archív: archív Divadla Andreja Bagara, Nitra.