Martin Kákoš
Fotografie vybraných inscenácií

Tisíročná včela,

Divadlo Andreja Bagara v Nitre

Fotogaléria

Foto: Ctibor Bachratý. Archív: archív Divadla Andreja Bagara, Nitra

Fotogaléria

Foto: Ctibor Bachratý. Archív: archív Divadla Andreja Bagara, Nitra

Fotogaléria

Foto: Ctibor Bachratý. Archív: archív Divadla Andreja Bagara, Nitra

Fotogaléria

Foto: Ctibor Bachratý. Archív: archív Divadla Andreja Bagara, Nitra

Fotogaléria

Foto: Ctibor Bachratý. Archív: archív Divadla Andreja Bagara, Nitra

Edith a Marlene,

Divadlo Jonáša Záborského, Prešov

Fotogaléria

Foto: Pavol Kovaľ. Archív: archív Divadla Jonáša Záborského, Prešov

Fotogaléria

Foto: Pavol Kovaľ. Archív: archív Divadla Jonáša Záborského, Prešov

Fotogaléria

Foto: Pavol Kovaľ. Archív: archív Divadla Jonáša Záborského, Prešov

Fotogaléria

Foto: Pavol Kovaľ. Archív: archív Divadla Jonáša Záborského, Prešov

Fotogaléria

Foto: Pavol Kovaľ. Archív: archív Divadla Jonáša Záborského, Prešov

Báthoryčka,

Divadlo Andreja Bagara v Nitre

Fotogaléria

Foto: Anton Sládek. Archív: archív Divadla Andreja Bagara, Nitra

Fotogaléria

Foto: Anton Sládek. Archív: archív Divadla Andreja Bagara, Nitra

Fotogaléria

Foto: Anton Sládek. Archív: archív Divadla Andreja Bagara, Nitra

Fotogaléria

Foto: Anton Sládek. Archív: archív Divadla Andreja Bagara, Nitra

Fotogaléria

Foto: Anton Sládek. Archív: archív Divadla Andreja Bagara, Nitra