Martin Kákoš
Profil

Martin Kákoš pochádza z divadelníckej rodiny (otec Ján Kákoš bol dramatikom a riaditeľom divadla, matka Dagmar Kákošová herečka, sestra Jana Kákošová dramatička a scenáristka). V roku 1977 absolvoval odbor divadelná réžia na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (pod pedagogickým vedením Tibora Rakovského). Po ukončení štúdia pracoval ako režisér v Divadle Andreja Bagara v Nitre, kde zotrval takmer desať rokov (1978 – 1987). V rokoch 1987 – 1990 bol režisérom Poetického súboru Novej scény v Bratislave, kde premiérovo naštudoval hry Karola Horáka Evanjelium podľa Jonáša (Záborského) (1987), Cesta (1988) či Ajtmatovov Deň dlhší ako ľudský vek (1987). V rokoch 1990 – 1991 pôsobil ako umelecký šéf Komornej činohry Novej scény. Po jej zániku ostal režisérom na voľnej nohe. Hosťoval aj vo viacerých slovenských divadlách (Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, Divadlo Jonáša Záborského v Prešove, Štátne divadlo v Košiciach). Vytvoril takmer päťdesiat televíznych filmov, inscenácií, dokumentov a hudobno-zábavných programov (Čierna ovca, 1985; Balada o mŕtvych očiach, 1988; Infantkine narodeniny, 1991; Hon na čarodejnice, 1994; Herodes a Herodias, 1996; Zázračná láska, 1996), pričom pri mnohých bol aj autorom scenára. V rokoch 1996 – 2006 pracoval ako režisér programového centra dramatických programov Slovenského rozhlasu. Od roku 2007 do roku 2011 bol umeleckým riaditeľom bratislavského Divadla Nová scéna a v rokoch 2009 – 2010 predsedom Rady Slovenskej televízie. Od roku 2012 je členom Rady Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS). Je autorom niekoľkých divadelných a rozhlasových adaptácií a hier.