Ondrej Spišák
Trailery vybraných inscenácií

Labyrinty a raje Jána Amosa,

Slovenské národné divadlo, Bratislava

Archív: archív Slovenského národného divadla, Bratislava.

Sen noci svätojánskej,

Divadlo ASTORKA Korzo ´90, Bratislava

Archív: archív Divadla ASTORKA Korzo ´90, Bratislava.

Prorok Ilja,

Teatro Tatro, Nitra

Archív: archív Teatra Tatra, Nitra.