Ondrej Spišák
Profil

Ondrej Spišák absolvoval štúdium réžie a dramaturgie na Katedre alternatívneho a bábkového divadla v Prahe. Už počas štúdia zaujal netradičnou interpretáciou muzikálu Na skle maľované, uvedenom pod názvom Džezinbed. Po skončení štúdia krátko pôsobil v divadelnom súbore AKABAL, neskôr pracoval dve sezóny v Bábkovom divadle Žilina. V roku 1990 odišiel do Bratislavy, do vtedajšieho Štátneho bábkového divadla, kde vytvoril inscenácie, ktoré divadlo umelecky formovali a dlho patrili k profilovým. Intenzívne spolupracoval s mnohými bábkovými i činohernými divadlami na Slovensku (Bratislavské bábkové divadlo, Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Radošinské naivné divadlo v Bratislave, neskôr aj Činohra SND), v Českej republike (Divadlo Petra Bezruče v Ostrave, Národné divadlo moravskoslezské, Těšínské divadlo) a v Poľsku (Teatr Lalka vo Varšave, Białostocki Teatr Lalek, Teatr Nowy v Lodži, Teatr Narodowy vo Varšave). V Poľsku sa preslávil tvorbou v bábkových i činoherných divadlách – zarezonovali najmä inscenácie Naša triedaMerlin. Iná história a Prorok Ilja, pri ktorých intenzívne spolupracoval s poľským dramatikom Tadeuszom Słobodziankom. V roku 1990 spolu so scénografom Františkom Liptákom a s niekoľkými hercami založil kočovné divadlo Teatro Tatro, ktoré dodnes funguje ako voľné združenie režisérov, scénografov a hercov. Od roku 1992 pôsobil ako režisér v Starom divadle v Nitre (dnes Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre), od roku 2007 bol jeho riaditeľom a v tejto funkcii zotrval do roku 2016. V súčasnosti je režisérom na voľnej nohe a tvorí na Slovensku, v Česku aj v Poľsku. Viaceré jeho inscenácie získali množstvo domácich a najmä zahraničných divadelných ocenení.