Ondrej Spišák
Fotografie vybraných inscenácií

Majster a Margaréta,

Teatro Tatro, Nitra

Fotogaléria

Foto: Ctibor Bachratý. Archív: archív Teatra Tatra, Nitra

Fotogaléria

Foto: Ctibor Bachratý. Archív: archív Teatra Tatra, Nitra

Fotogaléria

Foto: Ctibor Bachratý. Archív: archív Teatra Tatra, Nitra

Fotogaléria

Foto: Ctibor Bachratý. Archív: archív Teatra Tatra, Nitra

Fotogaléria

Foto: Ctibor Bachratý. Archív: archív Teatra Tatra, Nitra

Kráľ Lear,

Divadlo Andreja Bagara v Nitre

Fotogaléria

Foto: Ctibor Bachratý. Archív: archív Divadla Andreja Bagara, Nitra

Fotogaléria

Foto: Ctibor Bachratý. Archív: archív Divadla Andreja Bagara, Nitra

Fotogaléria

Foto: Ctibor Bachratý. Archív: archív Divadla Andreja Bagara, Nitra

Fotogaléria

Foto: Ctibor Bachratý. Archív: archív Divadla Andreja Bagara, Nitra

Fotogaléria

Foto: Ctibor Bachratý. Archív: archív Divadla Andreja Bagara, Nitra

R.U.R.,

Slovenské národné divadlo, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Filip Vančo. Archív: archív Slovenského národného divadla, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Filip Vančo. Archív: archív Slovenského národného divadla, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Filip Vančo. Archív: archív Slovenského národného divadla, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Filip Vančo. Archív: archív Slovenského národného divadla, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Filip Vančo. Archív: archív Slovenského národného divadla, Bratislava