Blaho Uhlár
Trailery vybraných inscenácií

Impasse,

Divadlo STOKA, Bratislava

Archív: Divadla STOKA, Bratislava.

Sens nonsens,

Divadlo Alexandra Duchnoviča, Prešov

Archív: archív Divadla Alexandra Duchnoviča Prešov.

Kvinteto,

Divadlo pre deti a mládež, Trnava

Archív: archív Divadla Jána Palárika v Trnave.