Blaho Uhlár
Fotografie vybraných inscenácií

Postfaktótum,

Divadlo STOKA, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Ctibor Bachratý. Archív: Divadla STOKA, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Ctibor Bachratý. Archív: Divadla STOKA, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Ctibor Bachratý. Archív: Divadla STOKA, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Ctibor Bachratý. Archív: Divadla STOKA, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Ctibor Bachratý. Archív: Divadla STOKA, Bratislava

Wellness,

Divadlo STOKA, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Ctibor Bachratý. Archív: Divadla STOKA, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Ctibor Bachratý. Archív: Divadla STOKA, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Ctibor Bachratý. Archív: Divadla STOKA, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Ctibor Bachratý. Archív: Divadla STOKA, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Ctibor Bachratý. Archív: Divadla STOKA, Bratislava

Eo Ipso,

Divadlo STOKA, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Robo Kočan. Archív: Divadla STOKA, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Robo Kočan. Archív: Divadla STOKA, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Robo Kočan. Archív: Divadla STOKA, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Robo Kočan. Archív: Divadla STOKA, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Robo Kočan. Archív: Divadla STOKA, Bratislava