Júlia Rázusová
Trailery vybraných inscenácií

Deň keď zomrel Gott,

Prešovské národné divadlo

Archív: archív Prešovského národného divadla.

Denník Anny Frankovej,

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene

Archív: archív Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene.

Mňa kedys´,

Štúdio 12, Bratislava

Archív: archív Divadelného ústavu, Bratislava.