Júlia Rázusová
Fotografie vybraných inscenácií

Kto sa bojí Virginie Woolfovej?,

Štátne divadlo Košice

Fotogaléria

Foto: Ján Štovka. Archív: archív Štátneho divadla Košice

Fotogaléria

Foto: Ján Štovka. Archív: archív Štátneho divadla Košice

Fotogaléria

Foto: Ján Štovka. Archív: archív Štátneho divadla Košice

Fotogaléria

Foto: Ján Štovka. Archív: archív Štátneho divadla Košice

Fotogaléria

Foto: Ján Štovka. Archív: archív Štátneho divadla Košice

Single radicals,

Prešovské národné divadlo

Fotogaléria

Archív: archív Prešovského národného divadla

Fotogaléria

Archív: archív Prešovského národného divadla

Fotogaléria

Archív: archív Prešovského národného divadla

Fotogaléria

Archív: archív Prešovského národného divadla

Fotogaléria

Archív: archív Prešovského národného divadla

Dvaja úbohí Rumuni hovoriaci po poľsky,

Divadlo Andreja Bagara v Nitre

Fotogaléria

Foto: Collavino. Archív: archív Divadla Andreja Bagara, Nitra

Fotogaléria

Foto: Collavino. Archív: archív Divadla Andreja Bagara, Nitra

Fotogaléria

Foto: Collavino. Archív: archív Divadla Andreja Bagara, Nitra

Fotogaléria

Foto: Collavino. Archív: archív Divadla Andreja Bagara, Nitra

Fotogaléria

Foto: Collavino. Archív: archív Divadla Andreja Bagara, Nitra