Júlia Rázusová
Profil

Júlia Rázusová je absolventkou Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v odbore estetika – slovenský jazyk a literatúra a Vysokej školy múzických umení v Bratislave, odbor divadelná réžia a dramaturgia. Už počas štúdia režírovala inscenácie (Živá mŕtvolaViktor alebo Vláda detí), ktoré hosťovali na domácich i zahraničných medzinárodných divadelných festivaloch (Česko, Rusko, Francúzsko, Portugalsko). V roku 2009 absolvovala odborný študijný pobyt na Rose Bruford College v Londýne zameraný na fyzické divadlo. Po skončení štúdií režírovala vo viacerých slovenských profesionálnych divadlách (Divadlo ASTORKA Korzo ´90, Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove, Slovenské národné divadlo, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene). Od roku 2013 je umeleckou riaditeľkou Prešovského národného divadla (PND), ktoré založila spolu s dramaturgičkou Michaelou Zakuťanskou. Tento počin (koncept PND) ocenila slovenská divadelná kritika nomináciou na cenu DOSKY v kategórii Objav sezóny 2014.