Rastislav Ballek
Trailery vybraných inscenácií

Mojmír II. alebo Súmrak ríše,

Slovenské národné divadlo, Bratislava

Archív: archív Slovenského národného divadla, Bratislava.

Oresteia,

Slovenské národné divadlo, Bratislava

Archív: archív Slovenského národného divadla, Bratislava.

Hollyroth,

Slovenské národné divadlo, Bratislava

Archív: archív Slovenského národného divadla, Bratislava.