Rastislav Ballek
Profil

Rastislav Ballek študoval filozofiu a sociológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, neskôr absolvoval odbor divadelná réžia na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Už jeho školské réžie a dramatizácie diel slovenskej klasiky (Odchod z BratislavyPodivíni) mali značný ohlas doma i v zahraničí. V rokoch 1999 – 2001 pôsobil ako interný režisér v Divadle SNP v Martine, v rokoch 2001 – 2005 režijne spolupracoval s Divadlom Alexandra Duchnoviča v Prešove, v rokoch 2002 – 2009 bol interným režisérom v Mestskom divadle Žilina, kde v rokoch 2003 – 2008 zastával post umeleckého šéfa. Od roku 2006 začal intenzívne spolupracovať s bratislavským Divadlom Aréna, v ktorom vytvoril aj kultovú autorskú inscenáciu Tiso (2005) a režíroval inscenácie Kukura (2011), Holokaust (2012) či Rosmersholm (2013). V Opere Slovenského národného divadla režíroval vo svetovej premiére komornú operu Martina Burlasa Kóma (2007). Okrem toho spolupracoval s mnohými slovenskými a českými divadlami (Slovenské komorné divadlo Martin, Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove, Činohra SND, Divadlo Rokoko v Prahe, Národné divadlo Brno). Inscenácie a divadelné projekty Rastislava Balleka pravidelne hosťujú na domácich a zahraničných medzinárodných festivaloch (Divadlo v Plzni, Sterijino pozorje v Srbsku, Nová dráma/New Drama, Divadelná Nitra, festival Eurokaz v Záhrebe, Expo 2000 v Hannoveri). Je laureátom niekoľkých ocenení prestížnej kritickej ankety Dosky vo viacerých kategóriách.