Rastislav Ballek
Fotografie vybraných inscenácií

Rosmersholm,

Divadlo Aréna, Bratislava

Fotogaléria

Archív: archív Divadla Aréna, Bratislava

Fotogaléria

Archív: archív Divadla Aréna, Bratislava

Fotogaléria

Archív: archív Divadla Aréna, Bratislava

Fotogaléria

Archív: archív Divadla Aréna, Bratislava

Fotogaléria

Archív: archív Divadla Aréna, Bratislava

Holokaust,

Divadlo Aréna, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Roman Skyba. Archív: archív Divadla Aréna, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Roman Skyba. Archív: archív Divadla Aréna, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Roman Skyba. Archív: archív Divadla Aréna, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Roman Skyba. Archív: archív Divadla Aréna, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Roman Skyba. Archív: archív Divadla Aréna, Bratislava

Kukura,

Divadlo Aréna, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Roman Skyba. Archív: archív Divadla Aréna, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Roman Skyba. Archív: archív Divadla Aréna, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Roman Skyba. Archív: archív Divadla Aréna, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Roman Skyba. Archív: archív Divadla Aréna, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Roman Skyba. Archív: archív Divadla Aréna, Bratislava