Soňa Ferienčíková
Trailery vybraných inscenácií

EVERYWHEN,

BOD.Y

Autor videa: Mária Júdová. Archív: archív BOD.Y.

SOTTY,

BOD.Y

Autor videa: Peter Kotrha. Archív: archív BOD.Y.

DEBODY,

BOD.Y

Autor videa: Peter Snadík. Archív: archív BOD.Y.