Soňa Ferienčíková
Fotografie vybraných inscenácií

EVERYWHEN,

BOD.Y

Fotogaléria

Foto: Vojtěch Brtnický. Archív: archív BOD.Y

Fotogaléria

Foto: Vojtěch Brtnický. Archív: archív BOD.Y

Fotogaléria

Foto: Vojtěch Brtnický. Archív: archív BOD.Y

Fotogaléria

Foto: Vojtěch Brtnický. Archív: archív BOD.Y

Fotogaléria

Foto: Vojtěch Brtnický. Archív: archív BOD.Y

SOTTY,

BOD.Y

Fotogaléria

Foto: Peter Snadík. Archív: archív BOD.Y

Fotogaléria

Foto: Peter Snadík. Archív: archív BOD.Y

Fotogaléria

Foto: Peter Snadík. Archív: archív BOD.Y

Fotogaléria

Foto: Peter Snadík. Archív: archív BOD.Y

Fotogaléria

Foto: Peter Snadík. Archív: archív BOD.Y

DEBODY,

BOD.Y

Fotogaléria

Foto: Peter Snadík. Archív: archív BOD.Y

Fotogaléria

Foto: Peter Snadík. Archív: archív BOD.Y

Fotogaléria

Foto: Peter Snadík. Archív: archív BOD.Y

Fotogaléria

Foto: Peter Snadík. Archív: archív BOD.Y

Fotogaléria

Foto: Peter Snadík. Archív: archív BOD.Y