Petra Fornayová
Trailery vybraných inscenácií

Manifest možností,

Asociácia súčasného tanca

Autor videa: Adam Hanuljak. Archív: archív Asociácie súčasného tanca, Bratislava.

Opernball,

Asociácia súčasného tanca

Autor videa: Adam Hanuljak. Archív: archív Asociácie súčasného tanca, Bratislava.