Petra Fornayová
Fotografie vybraných inscenácií

Manifest možností,

Asociácia súčasného tanca

Fotogaléria

Foto: Barbora Dolinajová. Archív: archív Asociácie súčasného tanca, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Barbora Dolinajová. Archív: archív Asociácie súčasného tanca, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Barbora Dolinajová. Archív: archív Asociácie súčasného tanca, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Barbora Dolinajová. Archív: archív Asociácie súčasného tanca, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Barbora Dolinajová. Archív: archív Asociácie súčasného tanca, Bratislava

Opernball,

Asociácia súčasného tanca

Fotogaléria

Foto: Juliana Johanidesová. Archív: archív Asociácie súčasného tanca, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Juliana Johanidesová. Archív: archív Asociácie súčasného tanca, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Juliana Johanidesová. Archív: archív Asociácie súčasného tanca, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Juliana Johanidesová. Archív: archív Asociácie súčasného tanca, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Juliana Johanidesová. Archív: archív Asociácie súčasného tanca, Bratislava

Hlbinné porušenie epidermy,

Asociácia súčasného tanca

Fotogaléria

Foto: Barbora Dolinajová. Archív: archív Asociácie súčasného tanca, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Barbora Dolinajová. Archív: archív Asociácie súčasného tanca, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Barbora Dolinajová. Archív: archív Asociácie súčasného tanca, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Barbora Dolinajová. Archív: archív Asociácie súčasného tanca, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Barbora Dolinajová. Archív: archív Asociácie súčasného tanca, Bratislava