Petra Fornayová
Profil

Performerka, herečka, choreografka, režisérka, autorka, tanečná pedagogička, riaditeľka festivalu a publicistka Petra Fornayová (1972, Bratislava) absolvovala štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského, interfakultné štúdium tanca na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, stáž na EDDC (European Dance Development Centre) v Düsseldorfe a v Arnheme v Nemecku, a edukačný program pre umelecký manažment Courants d´Est v Maison de la Culture du Monde v Paríži.

Svoju tanečnú kariéru začala v súbore moderného tanca Auriga,  ktorý sa neskôr profesionalizoval a transformoval do súboru Skupina súčasného tanca Zuzany Hájkovej. Fornayová v tomto období (1992 – 1994) ako interpretka vynikala nespútanou energiou svojho pohybového vyjadrenia a osobným nasadením v hereckom prejave. Tieto kvality sú typické pre zmenu interpretačného štýlu, ktorý sme dovtedy poznali z programov mládežníckych súboroch moderného tanca. V nich sa kládol dôraz na úplnú synchronizáciu zborových scén a v rámci pohybového materiálu choreografi pracovali s akýmisi matricami moderných tanečných variácií. Projekty skupiny predznamenali neskoršiu individualizáciu tanečnej interpretácie v súčasnom tanci a tanečnom divadle. Tanečné kvality a entuziazmus členov súboru podporili Zuzanu Hájkovú v snahách o naplnenie vízie vytvoriť profesionálny súbor súčasného tanca v oficiálnom divadelnom prostredí, teda inštitucionizovať ho.

Väčšina členov Skupiny súčasného tanca sa presťahovala do Banskej Bystrice. Fornayová tak pôsobila v rokoch 1994 – 1995 ako členka baletnej zložky Štátnej opery v Banskej Bystrici pod vedením Zuzany Hájkovej.

Od roku 1996 pôsobí na tanečnej a divadelnej scéne ako nezávislý umelec. V rokoch 1998 a 1999 účinkovala Fornayová ako hosťujúca členka v inscenáciách divadelného súboru Théatre du Mouvement v Montreuile vo Francúzsku.

Petra Fornayová je spoluzakladateľkou a od roku 2011 predsedníčkou Asociácie súčasného tanca (AST). AST začala svoju činnosť v roku 1997 a produkčne na dlhé obdobie zastrešovala takmer celú slovenskú nezávislú tanečnú tvorbu.

Je zakladateľkou a dramaturgičkou festivalu súčasného tanca a pohybového divadla Nu Dance Fest v Bratislave, ktorý sa hneď od prvého ročníka v roku 2006 stal najvýznamnejšou prehliadkou progresívnych inscenácií súčasného tanca a performancie na slovenskej tanečnej scéne. Fornayová vytvorila festivalový koncept, ktorého súčasťou sú aj vzdelávacie aktivity, workshopy, tvorivé dielne a odborné diskusné fóra, vo festivalom programe pravidelne sprostredkováva divákom najnovšie trendy v súčasnom tanci a pohybovom divadle, medzižánrové inscenácie a konceptuálne projekty. Vďaka Fornayovej otvorenosti k novým formám  súčasného umenia mal festival vždy jasnú programovú víziu a napĺňal ambície medzigeneračnej a medziodborovej spolupráce. Fornayovej sa dlhodobo darí otvárať témy profesionálneho súčasného tanca aj mimo tanečného profesijného teritória.

V rokoch 2003 až 2007 pôsobila Fornayová ako tanečná dramaturgička v A4 – nultom priestore v Bratislave, ktorého bola aj spoluzakladateľkou (dnešný A4 – Priestor súčasnej kultúry). V tom období väčšina produkcií nezávislej tanečnej scény uvádzala svoje projekty práve na tomto mieste.

Od roku 2003 spolupracovala s divadelným združením SkRAT a autorsky a interpretačne sa podieľala na jeho inscenáciách Morča (2003), Paranoja (2004), Hladný systému neverí (2004), Smutný život Ivana T. (2005).

S Jánom Šimkom ako režisérom spolupracovala na inscenáciách Hodina orientálneho tanca (2005), Pamäť Bratislavy I. –  Petržalské príbehy (2008) a s Maroldom Langer-Philippsenom na inscenácii Novinka chudoba (2006). Ich spolupráca však pokračuje aj vo Fornayovej tanečných projektoch, kde Ján Šimko zastupuje úlohu dramaturga.

Autorské inscenácie Petry Fornayovej boli prezentované napríklad na festivaloch Tanec Praha; Divadelná Nitra; MediaWave, Györ;  JamaisVu!, Paríž; Ars Cameralis, Katowice; Festival d´Otoňo Madrid; Festival Ogledalizacija, Novi Sad; International Festival of Contemporary Dance, Kišinev; ConfiDance Festival, Siena; i-camp neues theatre a Tanztendenz v Mníchove a inde. Doma aj v zahraničí (Francúzsko, Nemecko, Holandsko, Česká republika, Rakúsko…) sa spolupodieľala na viacerých medzinárodných projektoch a koprodukciách, spolupracovala s mnohými režisérmi a choreografmi (napríklad Mary Fulkerson, Claire Heggen, Mathew Hawkins, Alysson Green, Marold Langer-Philippsen, Fritz Vogel, Norbert Aboudarham, Rastislav Ballek, Alena Lelková, Svetozár Sprušanský, Martha Renzi, Bill Young, Tina Mantel a mnohí iní).

Pri vlastnej tvorbe tiež spolupracovala s poprednými slovenskými hudobníkmi, zastupujúcimi viaceré skladateľské generácie: s Petrom Machajdíkom, Markom Piačekom, Borisom Lenkom, Milanom Adamčiakom, Martinom Burlasom, Danielom Matejom, Petrom Grollom, Luciou Chuťkovou, Ferom Királym, Ivanom Šillerom a mnohými ďalšími.

V poslednom období intenzívne participuje na projektoch interdisciplinárnej umeleckej skupiny Cluster Ensemble, napríklad Dance with Changing Parts (2015), Bon Jour Monogramista T.D. (2016), Six Pianos (2016) a PATTERNS (2019).

Aktívne rozvíja spoluprácu so Studiom Alta v Prahe a príležitostne sa spolupodieľa na programovom výbere festivalu HYBAJ HO! v Prahe.

Je členkou redakcie časopisu Vlna / urbánny splietací mág, publikovala aj v iných umeleckých periodikách Salto, Tanec, kød a aktívne sa zapája do tvorby dramaturgie programu multižánrového projektu Vlna naživo. 

Účinkovala v oceňovanom filme Juraja Lehotského Nina, kde vytvorila jednu z hlavných postáv, rovnako aj vo filme Miry Fornay Žaby bez jazyka / Cook, F**k, Kill.

Pedagogicky pôsobila napríklad na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave a na VŠVU v Bratislave a pravidelne v rámci vzdelávacích aktivít Centra choreografického rozvoja SE.S.TA v Žďári nad Sázavou.