Katarína Zagorski
Trailery vybraných inscenácií

Príliš blízko na návrat,

Divadlo Štúdio tanca

Autor videa: Peter Delaney. Archív: archív Katarína Zagorski.

Aukcia,

Katarína Mojžišová

Autor videa: Peter Delaney. Archív: archív Katarína Zagorski.

Vank,

Katarína Mojžišová

Autor videa: Peter Delaney. Archív: archív Katarína Zagorski.