Katarína Zagorski
Fotografie vybraných inscenácií

Príliš blízko na návrat,

Divadlo Štúdio tanca

Fotogaléria

Foto: Noro Knap. Archív: archív Divadla Štúdio tanca, Banská Bystrica

Fotogaléria

Foto: Noro Knap. Archív: archív Divadla Štúdio tanca, Banská Bystrica

Fotogaléria

Foto: Noro Knap. Archív: archív Divadla Štúdio tanca, Banská Bystrica

Fotogaléria

Foto: Noro Knap. Archív: archív Divadla Štúdio tanca, Banská Bystrica

Fotogaléria

Foto: Noro Knap. Archív: archív Divadla Štúdio tanca, Banská Bystrica

Aukcia,

Excursions Performance Festival, Limerick

Fotogaléria

Foto: Illah van Oijen. Archív: archív Katarína Zagorski

Fotogaléria

Foto: Illah van Oijen. Archív: archív Katarína Zagorski

Fotogaléria

Foto: Illah van Oijen. Archív: archív Katarína Zagorski

Fotogaléria

Foto: Illah van Oijen. Archív: archív Katarína Zagorski

Fotogaléria

Foto: Illah van Oijen. Archív: archív Katarína Zagorski

Vank,

Katarína Mojžišová

Fotogaléria

Foto: Jozef Lomnický. Archív: archív Katarína Zagorski

Fotogaléria

Foto: Jozef Lomnický. Archív: archív Katarína Zagorski

Fotogaléria

Foto: Jozef Lomnický. Archív: archív Katarína Zagorski

Fotogaléria

Foto: Jozef Lomnický. Archív: archív Katarína Zagorski

Fotogaléria

Foto: Jozef Lomnický. Archív: archív Katarína Zagorski