Katarína Zagorski
Profil

Katarína Zagorski Mojžišová (1975, Uherské Hradište) sa venuje tancu, choreografii, performancii divadlu, pedagogike, filmu a žurnalistike. V roku 1999 absolvovala magisterské štúdium v odbore pedagogika pre ZUŠ na Hudobnej a tanečnej katedre Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Už svojimi prvými celovečernými inscenáciami Jerren (1997), najmä však Vank (1999), ktorú vytvorila v spolupráci s Evou Klimáčkovou a hudobníkom Oskarom Rószom, vzbudila záujem a uznanie. V rokoch 2001 – 2002 absolvovala Coaching Program na Moving Academy for Performing Arts (MAPA) v Berlíne. Neskôr rozvíjala svoje pedagogické a performačné vedomosti v rámci Daghdha Mentoring Program on Choreography and Dance v Daghdha Dance Company v Limericku v Írsku. Tu ďalej prehlbovala svoj záujem o možnosti fyzického vyjadrenia pomocou pohybu a tanca a spolupracovala na mnohých, interdisciplinárnych, inscenačne a tematicky progresívnych projektoch. V nich sa pohybovala na hranici experimentu, autentickej dokumentaristiky, využívajúc špecifiká danej lokácie, priestorovej aj kultúrnej.

Jej autorské projekty boli čoskoro oceňované, často pracovala na objednávku umeleckých inštitúcií a spoločností a zúčastnila sa na mnohých medzinárodných tanečných festivaloch a na festivaloch zameraných na performatívne projekty, ako aj na festivaloch prezentujúcich projekty postavené na fúzii nových médií. V Írsku vytvorila napríklad projekt Parsifal Project (2005) pre Framemakers Symposium, a tiež projekt Dragon, podporený tanečnou spoločnosťou Daghdha Dance Company, s ktorým sa zúčastnila na Dublin Fringe Festival (2006). Organizátori festivalu Excursions Performance Art Festival v Limericku v Írsku choreografku oslovili s ponukou na vytvorenie inscenácie a Mojžišová tu v roku 2005 v rámci festivalu uviedla svoj projekt Aukcia. Následne v roku 2007 bola táto inscenácia vybraná pre Have-U-Met-Nosti Festival v Dubline. Nasledovala séria projektov 22 exkluzívnych scén pre Mamuska Nights 2004 – 2007. Prednášala tanec a herectvo na MA v tanečnom odbore na univerzite v Limericku, čo je magisterské štúdium umenia a technológie v rámci postgraduálneho programu, ktorý prepája novovzniknuté médiá, informatiku, elektronickú hudbu a digitálne umenie. Prostredníctvom dôrazu na prax skúma program vplyv technologického pokroku a umenia na kultúrne disciplíny. Ďalej vyučovala tanec na odbore socha a kombinované médiá Limerick School of Art and Design a pedagogicky pôsobila aj v rámci mentorského programu tanečnej spoločnosti Daghdha Dance Company.

Katarína Mojžišová sa venuje rôznym tanečným a divadelným experimentom a medzižánrovým projektom. Projekt spolupráce O₁so zvukovým umelcom Robinom Parmarom sa realizoval ako 7-hodinové živé tanečno-zvukové vystúpenie. Medzi jej početné medziodborové spolupráce patria aj choreografie do krátkych filmov rakúskeho dua MACHFELD, ktoré získali viaceré nominácie na ceny na festivaloch po celom svete.

Mojžišovej tvorba z tohto obdobia je zastúpená v zbierke The National Dance Archive of Ireland. Vytvorila a viedla laboratórium Body Technologies, ktoré experimentuje s rôznymi koncepciami využívania tela pri výkone. Jeho cieľom je zapojiť umelcov z rôznych žánrov, aby preskúmali a otestovali možnosti existujúcich pozadí, oblastí a kategórií v otvorenom rámci výkonu. Zagorski sa zaujíma o fyzickosť a o akúkoľvek formu jej prejavu, či už ide o tanec, choreografiu, performanciu, zvuk alebo text. Výraz tela považuje za ten najprimárnejší, najprítomnejší a najnaliehavejší element svojej tvorby. Po návrate na Slovensko nadviazala spoluprácu s Divadlom Štúdio tanca v Banskej Bystrici a pokračovala aj vo vlastnej autorskej tvorbe. Vytvorila performatívny site specific koncept Kilometrový tanec pre medzinárodný festival súčasného tanca Bratislava v pohybe, ktorý sa opakovane stal jeho úspešnou súčasťou. Jej najnovším projektom je experimentálna inscenácia Pozor porcelán/Caution: porcelain.

Od roku 2015 pravidelne prispieva textami o tanci do Denníka N, na webový portál tanečniaktuality.cz, do časopisu Tanec, mesačníka kød, Hudobný životTaneční zóna. V období rokov 2012 – 2014 pravidelne glosovala slovenskú scénu súčasného tanca v denníku SME.