Renata Ptačin
Trailery vybraných inscenácií

Krv,

Bubla company

Autor videa: Martin Oravec. Archív: Archív Bubla company.

Nevesta spod Baletizolu,

Bubla company

Autor videa: Martin Oravec. Archív: Archív Bubla company.