Renata Ptačin
Profil

Renata Ptačin (rodená Bubniaková; 1980, Liptovský Mikuláš) začala svoju tanečnú kariéru štúdiom na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici. Už počas štúdia v rokoch 1995 – 2000 sa prezentovala okrem svojich osobitých interpretačných kvalít aj vlastnou choreografickou tvorbou. Išlo napríklad o projekty Osobnosť na večeru (1998) a Rodina (1999), vytvorené v spolupráci s Tomášom Krivošíkom. Inscenácia Rodina získala na choreografickej súťaži Jarmily Jeřábkovej v Prahe 3. miesto. Už vo svojich prvotinách choreografka prejavila svoj výrazný zmysel pre parodickú nadsádzku a jemnú situačnú komickosť, ktoré sa neskôr stali charakteristickými pre jej tvorbu.

Po štúdiu na konzervatóriu sa stala členkou Štúdia tanca v Banskej Bystrici pod vedením Zuzany Ďuricovej Hájkovej. Ako interpretka stála pri tvorbe dnes už legendárnych inscenácií štúdia tanca O strome vo mne, Sattó – tanec vetra, Zakázané miesta, TroisNiečo medzi nami. Z tohto obdobia si odniesla cit pre prvky tanečného divadla, ktorého črty ďalej rozvíjala. Ako interpretka zadefinovala svoje tanečné kvality založené na perfektnom zvládnutí techník rôznych tanečných štýlov a techník a neoddeliteľnou súčasťou týchto kvalít sa stal aj osobitý, vášnivý a plnokrvný herecký výraz spolu s vybrúseným zmyslom pre grotesknosť a vtipný nadhľad.

V roku 2000 začala štúdium odboru pedagogika klasického tanca na Vysokej škole múzických umení, ktoré ukončila v roku 2005. V tomto období pokračovala vo svojej choreografickej tvorbe napríklad spoluprácou s Danielom Račekom na projekte Jožo a Pipka (2001), v ktorom s vtipom spracovali a komentovali prvky muzikálového klišé.

Pozornosť upútala najmä v generačnej výpovedi mladých žien, plných ambícií a snov, v úspešnom projekte My tri / My try (MY3) (2002), ktorý vznikol zo spolupráce Renáty Bubniakovej, Lucie Kašiarovej a Stanislavy Vlčekovej. Tento projekt získal ocenenie na renomovanej svetovej choreografickej súťaži Saitama Solitude Dance Contest in Tokyo, kde získal tretie miesto.

V rokoch 2005 – 2010 sa Renata Ptačin stala členkou baletného súboru Divadla Nová scéna, kde sa ako interpretka uplatnila so svojím vášnivým temperamentným tanečným prejavom, muzikalitou a zmyslom pre humor, ale aj výnimočným citom pre vyjadrenie hĺbok dramatickej tragiky.

V roku 2006 založila vlastnú tanečnú skupinu Bubla Company, pod hlavičkou ktorej realizovala svoje nasledujúce projekty: Nevesta spod Baletizolu, Kozmonauti, Krv a v spolupráci s o. z. RESERVA aj Sólo pre tri vysávače. Tieto projekty sa vyznačovali interdisciplinárnymi prepojeniami v rámci tvorivého tímu. Výtvarná stránka projektov sa stala významnou emancipovanou scénickou a obsahovotvornou zložkou.

Úzko spolupracovala s významnými európskymi choreografmi, ako napríklad Julian Hamilton (Španielsko), Matthew Hawkins (Veľká Británia), Norbert Aboudarham (Francúzsko), Tomasz Wygoda (Poľsko) a Monika Koch (Rakúsko), v projektoch ktorých aj účinkovala.

Takisto spolupracovala ako choreografka v činoherných a muzikálových produkciách slovenských režisérov, ako napríklad Michal Náhlik, Soňa Ferancová a Sláva Daubnerová.

Ako pedagogička tanca pôsobila v Tanečnom divadle Bralen, v baletnom štúdiu Terpsichoré, na Základnej umeleckej škole vo Svätom Jure a na Divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave ako pedagogička moderného tanca pre budúcich hercov.