Renata Ptačin
Fotografie vybraných inscenácií

Sólo pre tri vysávače,

Bubla company

Fotogaléria

Foto: Noro Knap. Archív: Archív Bubla company

Fotogaléria

Foto: Noro Knap. Archív: Archív Bubla company

Fotogaléria

Foto: Noro Knap. Archív: Archív Bubla company

Fotogaléria

Foto: Noro Knap. Archív: Archív Bubla company

Fotogaléria

Foto: Noro Knap. Archív: Archív Bubla company

Krv,

Bubla company

Fotogaléria

Archív: Archív Bubla company

Fotogaléria

Archív: Archív Bubla company

Fotogaléria

Archív: Archív Bubla company

Fotogaléria

Archív: Archív Bubla company

Fotogaléria

Archív: Archív Bubla company

Nevesta spod Baletizolu,

Bubla company

Fotogaléria

Foto: Noro Knap. Archív: Archív Bubla company

Fotogaléria

Foto: Noro Knap. Archív: Archív Bubla company

Fotogaléria

Foto: Noro Knap. Archív: Archív Bubla company

Fotogaléria

Foto: Noro Knap. Archív: Archív Bubla company

Fotogaléria

Foto: Noro Knap. Archív: Archív Bubla company