Michal Náhlík
Fotografie vybraných inscenácií

Kabaret,

Divadlo Jonáša Záborského, Prešov

Fotogaléria

Foto: René Miko. Archív: archív Divadla Jonáša Záborského, Prešov

Fotogaléria

Foto: René Miko. Archív: archív Divadla Jonáša Záborského, Prešov

Fotogaléria

Foto: René Miko. Archív: archív Divadla Jonáša Záborského, Prešov

Fotogaléria

Foto: René Miko. Archív: archív Divadla Jonáša Záborského, Prešov

Fotogaléria

Foto: René Miko. Archív: archív Divadla Jonáša Záborského, Prešov

Jana z Arku,

Divadlo Jonáša Záborského, Prešov

Fotogaléria

Foto: René Miko. Archív: archív Divadla Jonáša Záborského, Prešov

Fotogaléria

Foto: René Miko. Archív: archív Divadla Jonáša Záborského, Prešov

Fotogaléria

Foto: René Miko. Archív: archív Divadla Jonáša Záborského, Prešov

Fotogaléria

Foto: René Miko. Archív: archív Divadla Jonáša Záborského, Prešov

Fotogaléria

Foto: René Miko. Archív: archív Divadla Jonáša Záborského, Prešov

Čarodejník z krajiny OZ,

Divadlo Nová scéna, Bratislava

Fotogaléria

Foto: René Miko. Archív: archív Divadla Nová scéna, Bratislava

Fotogaléria

Foto: René Miko. Archív: archív Divadla Nová scéna, Bratislava

Fotogaléria

Foto: René Miko. Archív: archív Divadla Nová scéna, Bratislava

Fotogaléria

Foto: René Miko. Archív: archív Divadla Nová scéna, Bratislava

Fotogaléria

Foto: René Miko. Archív: archív Divadla Nová scéna, Bratislava