Michal Náhlík
Profil

Michal Náhlík absolvoval štúdium réžie u profesora Igora Ciela na Akadémii umení v Banskej Bystrici (1997 – 2002). Pôsobil v Literárno-dramatickom centre Slovenského rozhlasu (v súčasnosti Odbor literárno-dramatickej výroby SRo) v Banskej Bystrici, kde režíroval viacero rozhlasových hier (R. Lichnerová: Rozprávka jedného života, 2003; L. Kerata: Kvapky alebo na stromovom liste, 2004; K. Horák: Hrdza, 2004; D. Gombár: Hugo Karas, 2006 a i.). Debutoval v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene v roku 2001 hrou Mira Gavrana: Lásky Georga Washingtona. Ako režisér vytvoril viacero inscenácií pre deti a mládež (H. Ch. Andersen: Malá morská víla, 2001; L. Kerata: Večera nad mestom, 2002; R. Mankovecký: Zlatá rybka, 2003), na niektorých sa podieľal aj ako autor (Šípková ruženka, 2004; Trojruža, 2005). Od roku 2007 pôsobí ako umelecký šéf a režisér v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Pravidelne hosťuje vo viacerých slovenských divadlách (Divadlo Nová scéna, Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Slovenské komorné divadlo Martin, Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici, Štátne divadlo Košice).