József Czajlik
Fotografie vybraných inscenácií

Mariša,

Štátne divadlo Košice

Fotogaléria

Foto: Joseph Marčinský. Archív: archív Štátneho divadla Košice

Fotogaléria

Foto: Joseph Marčinský. Archív: archív Štátneho divadla Košice

Fotogaléria

Foto: Joseph Marčinský. Archív: archív Štátneho divadla Košice

Fotogaléria

Foto: Joseph Marčinský. Archív: archív Štátneho divadla Košice

Fotogaléria

Foto: Joseph Marčinský. Archív: archív Štátneho divadla Košice

Marat/Sade,

Divadlo Thália, Košice

Fotogaléria

Foto: Zsolt Bocsárszky. Archív: archív Divadla Thália, Košice

Fotogaléria

Foto: Zsolt Bocsárszky. Archív: archív Divadla Thália, Košice

Fotogaléria

Foto: Zsolt Bocsárszky. Archív: archív Divadla Thália, Košice

Fotogaléria

Foto: Zsolt Bocsárszky. Archív: archív Divadla Thália, Košice

Fotogaléria

Foto: Zsolt Bocsárszky. Archív: archív Divadla Thália, Košice

Košice, mesto lásky,

Divadlo Thália, Košice

Fotogaléria

Archív: archív Divadla Thália, Košice

Fotogaléria

Archív: archív Divadla Thália, Košice

Fotogaléria

Archív: archív Divadla Thália, Košice

Fotogaléria

Archív: archív Divadla Thália, Košice

Fotogaléria

Archív: archív Divadla Thália, Košice