József Czajlik
Profil

József Czajlik po absolvovaní Strednej priemyselnej školy v Košiciach (1993) pôsobil ako herec v Divadle Thália v Košiciach (1994, 1995 – 1997) a v Jókaiho divadle v Komárne (1994 – 1995). Za herecké výkony získal niekoľko divadelných cien. V roku 1997 začal študovať odbor divadelná réžia na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, v ročníku režiséra Juraja Nvotu. Absolvoval v roku 2002 inscenáciou hry Pabla Nerudu Sláva a smrť Joaquína Murietu. Mimoriadne úspešnou bola jeho réžia inscenácie Ostrovského hry Nevesta bez vena (VŠMU, 2000), ktorá získala viacero ocenení na zahraničných festivaloch (UNIVERSITAS v Pécsi, ZLOMVAZ v Prahe a International Theatre School Festival v Amsterdame). Po absolutóriu spolupracoval s viacerými divadlami na Slovensku (Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Jókaiho divadlo v Komárne, Divadlo Thália v Košiciach, Štátne divadlo v Košiciach), v Maďarsku (Divadlo Bárka v Budapešti, Divadlo Stúdió K v Budapešti, Jókaiho divadlo v Békéscsabe), v Poľsku i Srbsku. V rokoch 2002 – 2006 pôsobil v divadle Bárka v Budapešti ako interný režisér. Spolu s hercom Tamásom Gálom a dramaturgom Petrom Pavlacom založil v roku 2007 umelecký ateliér EPOPTEIA, v ktorom pripravujú nezávislé divadelné produkcie a workshopy. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľ Divadla Thália v Košiciach, kde sa usiluje nájsť nový model komunikácie s maďarským i slovenským divákom.