Michal Vajdička
Trailery vybraných inscenácií

Jama deravá,

Divadlo ASTORKA Korzo ´90, Bratislava

Archív: archív Divadla ASTORKA Korzo ´90, Bratislava.

Láskavé bohyne,

Slovenské národné divadlo, Bratislava

Archív: archív Slovenského národného divadla, Bratislava.

Medeia,

Štátne divadlo Košice

Archív: archív Štátneho divadla Košice.