Michal Vajdička
Profil

Michal Vajdička od roku 1993 pracoval ako osvetľovač a profesionálny svetelný dizajnér v Činohre SND a v Bratislavskom divadle tanca. V roku 2004 absolvoval odbor divadelná réžia v ročníku Petra Mikulíka na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Už počas štúdia jeho inscenácia Opustený západ zaznamenala úspech na medzinárodnom festivale divadelných škôl Setkání/Encounter v Brne v roku 2005 a v rovnakom roku na domácom divadelnom festivale Istropolitana v Bratislave. Ako režisér spolupracoval s viacerými slovenskými a českými divadlami (Činohra SND, Štátne divadlo Košice, Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Dejvické divadlo v Prahe, Divadlo na Vinohradech v Prahe, Národní divadlo Brno). V rokoch 2014 - 2016 zastával post umeleckého šéfa v Dejvickom divadle v Prahe, kde pripravil úspešnú inscenáciu Ucpanej systém, ktorá získala cenu Alfréda Radoka v kategórii najlepšia inscenácia roku 2012. V januári 2018 nastúpil na post riaditeľa Činohry SND. Zároveň pôsobí ako interný pedagóg na Katedre herectva VŠMU, kde spolu s hercom Ľubošom Kostelným vedie semináre hereckej tvorby. Okrajovo sa venuje aj televíznej réžii – spolupracuje na dramatických a komediálnych seriálových projektoch a známych reality show.