Iveta Ditte Jurčová
Trailery vybraných inscenácií

Krajina nepokosených lúk,

Divadlo Pôtoň, Bátovce

Archív: archív Divadla Pôtoň, Bátovce.

Nežná,

Slovenské komorné divadlo, Martin

Archív: archív Slovenského komorného divadla, Martin.

Nevesta hôľ,

Divadlo Pôtoň, Bátovce

Archív: archív Divadla Pôtoň, Bátovce.