Iveta Ditte Jurčová
Profil

Iveta Ditte Jurčová absolvovala magisterské štúdium (2006) na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v odbore divadelná réžia. Ako režisérka spolupracovala s viacerými slovenskými a českými divadelnými scénami (Divadlo Pôtoň, Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici, Bábkové divadlo Žilina, Slovenské komorné divadlo v Martine, Slovenské národné divadlo; Mestské divadlo Zlín, Sliezske divadlo Opava). Je autorkou mnohých vzdelávacích projektov v oblasti scénického umenia, v ktorých sa angažovala ako lektorka. Viedla divadelné workshopy pre Asociáciu Divadelná Nitra, Národné osvetové centrum, Divadlo Pôtoň a ďalšie. V roku 2009 realizovala festivalový workshop pod názvom Nežná v rámci prestížneho domáceho divadelného festivalu Dotyky a spojenia. Jej inscenácie boli súčasťou viacerých významných festivalov na Slovensku aj v zahraničí (Dotyky a spojenia, Divadelná Nitra, Medzinárodný festival Divadlo Plzeň, Divadlo európskych regiónov Hradec Králové, Cairo International Festival for Contemporary & Experimental theatre). V súčasnosti je internou režisérkou a umeleckou šéfkou Divadla Pôtoň.