Patrik Lančarič
Trailery vybraných inscenácií

Vtedy v Bratislave,

Slovenské komorné divadlo, Martin

Archív: archív Slovenského komorného divadla, Martin.

Einsteinova žena,

Divadlo ASTORKA Korzo ´90, Bratislava

Archív: archív Divadla ASTORKA Korzo ´90, Bratislava.

Everest,

Slovenské národné divadlo, Bratislava

Archív: archív Slovenského národného divadla, Bratislava.