Patrik Lančarič
Fotografie vybraných inscenácií

Kamene vo vreckách,

Divadlo ASTORKA Korzo ´90, Bratislava

Fotogaléria

Archív: archív Divadla ASTORKA Korzo ´90, Bratislava

Fotogaléria

Archív: archív Divadla ASTORKA Korzo ´90, Bratislava

Fotogaléria

Archív: archív Divadla ASTORKA Korzo ´90, Bratislava

Fotogaléria

Archív: archív Divadla ASTORKA Korzo ´90, Bratislava

Fotogaléria

Archív: archív Divadla ASTORKA Korzo ´90, Bratislava

Partybr(e)akers,

Slovenské národné divadlo, Bratislava

Fotogaléria

Archív: archív Slovenského národného divadla, Bratislava

Fotogaléria

Archív: archív Slovenského národného divadla, Bratislava

Fotogaléria

Archív: archív Slovenského národného divadla, Bratislava

Fotogaléria

Archív: archív Slovenského národného divadla, Bratislava

Fotogaléria

Archív: archív Slovenského národného divadla, Bratislava

Oskar a Rúth,

Štátne divadlo Košice

Fotogaléria

Archív: archív Štátneho divadla Košice

Fotogaléria

Archív: archív Štátneho divadla Košice

Fotogaléria

Archív: archív Štátneho divadla Košice

Fotogaléria

Archív: archív Štátneho divadla Košice

Fotogaléria

Archív: archív Štátneho divadla Košice