Jozef Vlk
Profil

Jozef Vlk v roku 1984 ukončil štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Patrí medzi všestranné osobnosti: pôsobí ako autor, režisér, hudobník, skladateľ, choreograf, performer, light dizajnér, producent. V roku 1990 založil spolu s Martinom Ondriskom pohybové divadlo Hubris Company, ktoré sa v roku 1995 transformovalo na Debris Company. Pod týmto názvom tvoria už 15 rokov, s prestávkou v rokoch 1999 – 2004.

Po založení Hubris Company absolvoval niekoľko hudobno-divadelných štipendií (Graz, Amsterdam, Stuttgart). S Debris Company vytvoril viac ako 25 inscenácií, ktoré boli uvedené na mnohých medzinárodných festivaloch a prehliadkach (Festival Hybaj Ho!, Praha; Divadelní Flora Olomouc, Česká republika; International Theatre Festival of Kerala, India; Festival Magie der Sprache, Rakúsko; International de Danca de Recife, Brazília; Tanzschrittweise Graz, Rakúsko; Off Europe, Leipzig, Nemecko; Theatre Festival Minsk, Bielorusko; 4front@ Murska Sobota, Slovinsko, Singapore Fringe Festival, Singapur; L1 Fest MU Színház Budapešť, Maďarsko a i.) Ako režisér a autor hudby spolupracoval s významnými osobnosťami a divadlami na rôznych domácich i medzinárodných hudobných, divadelných a filmových projektoch: Matthew Hawkins (GB), Steinvoer Pállson (Iceland GB), Jodi Kaplan (USA), Bill Young (USA), Lloyd Newson, Marjolin Sinke (NL), Vinko Globokar (FR), Deborah Wargon (AUS), Anabela Žigová (USA), Martin Čičvák (CZ), Martin Burlas (SK), Moyzesovo sláčikové kvarteto (SK), Milan Sládek (SK), Marta Poláková (SK), Šárka Ondrišová (SK), Jozef Lupták (SK), Dorota Sadovská (SK), DIVE Company (SK), Balet BA (SK), Balet a Činohra SND (SK) a i. Ako hudobník sa pohybuje najmä v oblasti akustickej a elektronickej novej hudby, zvukovej inštalácie a mappingu, bol aktívnym členom zoskupení Transmusic company (SK, CZ), Vitebsk Broken (SK), Vitebsk Sucks (AT), Gottverdämerung (SK, AT), Secatchi Dobroty (SK), TeaPeak (SK), Sleepy motion (SK), Double Affair (SK). Je organizátorom divadelných a multižánrových udalostí a festivalov: Bazén, Priestor 98, Protéza, RDF Ružomberok. V roku 2003 vznikol v jeho réžii stredometrážny tanečný film Deň, ktorý patrí do kategórie „dance for camera“, a bol uvedený na viacerých festivaloch (MFF a Azyl v Bratislave, Artfilm v Trenčianskych Tepliciach, Cinedans v Amsterdame, Antimatter v Kalifornii a i.). V roku 2013 bola vo vysielaní Rádia Devín uvedená Vlkova rozhlasová adaptácia románu Ulysses podľa Jamesa Joycea, pre ktorú skomponoval aj hudbu. Hra bola nominovaná na ocenenie PRIX EUROPE 2014 v kategórii Radio Fiction v Berlíne. V roku 2014 realizoval tiež rozhlasovú hru Krutohlavova cesta na mesiac na námet diela priekopníka slovenského sci-fi Gustáva Reussa.

Za svoju režijnú a autorskú prácu získal viacero ocenení. V roku 2008 dostal cenu DOSKY za najlepšiu scénickú hudbu k inscenácii Canto Hondo (Elledanse, 2007), v roku 2012 v rovnakej kategórii za inscenáciu Rose / 3Balet (Balet Bratislava, 2011). V roku 2013 bol nominovaný na Cenu Tatra banky za umenie v kategórii Divadlo – za réžiu a koncept projektu Debris Company EPIC, a v roku 2014 v tej istej kategórii za réžiu tanečnej inscenácie The Tempest (Balet SND, 2014).