Kamil Žiška
Trailery vybraných inscenácií

Ten okamih patril mne,

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene

Archív: archív Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene.

Hájnikova žena,

Spišské divadlo, Spišská Nová Ves

Archív: archív Spišského divadla, Spišská Nová Ves.

Stalo sa prvého septembra,

Slovenské marionetové divadlo, Bratislava

Archív: archív Slovenského národného divadla, Bratislava.