Kamil Žiška
Fotografie vybraných inscenácií

Rozália,

Štátne divadlo Košice

Fotogaléria

Foto: Ján Štovka. Archív: archív Štátneho divadla Košice

Fotogaléria

Foto: Ján Štovka. Archív: archív Štátneho divadla Košice

Fotogaléria

Foto: Ján Štovka. Archív: archív Štátneho divadla Košice

Fotogaléria

Foto: Ján Štovka. Archív: archív Štátneho divadla Košice

Fotogaléria

Foto: Ján Štovka. Archív: archív Štátneho divadla Košice

Spišské rozprávky,

Spišské divadlo, Spišská Nová Ves

Fotogaléria

Foto: Marek Zalibera. Archív: archív Spišského divadla, Spišská Nová Ves

Fotogaléria

Foto: Marek Zalibera. Archív: archív Spišského divadla, Spišská Nová Ves

Fotogaléria

Foto: Marek Zalibera. Archív: archív Spišského divadla, Spišská Nová Ves

Fotogaléria

Foto: Marek Zalibera. Archív: archív Spišského divadla, Spišská Nová Ves

Fotogaléria

Foto: Marek Zalibera. Archív: archív Spišského divadla, Spišská Nová Ves

Na konci...,

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene

Fotogaléria

Foto: René Miko. Archív: archív Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene

Fotogaléria

Foto: René Miko. Archív: archív Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene

Fotogaléria

Foto: René Miko. Archív: archív Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene

Fotogaléria

Foto: René Miko. Archív: archív Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene

Fotogaléria

Foto: René Miko. Archív: archív Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene