Gejza Dezorz
Fotografie vybraných inscenácií

Ján Ošík a Pomstiteľ s fujaru,

Dezorzovo lútkové divadlo, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Robert Blaško, Jozef Páleník. Archív: archív Dezorzovho lútkového divadla, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Robert Blaško, Jozef Páleník. Archív: archív Dezorzovho lútkového divadla, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Robert Blaško, Jozef Páleník. Archív: archív Dezorzovho lútkového divadla, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Robert Blaško, Jozef Páleník. Archív: archív Dezorzovho lútkového divadla, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Robert Blaško, Jozef Páleník. Archív: archív Dezorzovho lútkového divadla, Bratislava

Johanes Faust,

Slovenské marionetové divadlo, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Jozef Páleník. Archív: archív Slovenského marionetového divadla, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Jozef Páleník. Archív: archív Slovenského marionetového divadla, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Jozef Páleník. Archív: archív Slovenského marionetového divadla, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Jozef Páleník. Archív: archív Slovenského marionetového divadla, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Jozef Páleník. Archív: archív Slovenského marionetového divadla, Bratislava

Piatko a Pustaj,

Bábkové divadlo Košice

Fotogaléria

Foto: Ondrej Béreš. Archív: archív Bábkového divadla Košice

Fotogaléria

Foto: Ondrej Béreš. Archív: archív Bábkového divadla Košice

Fotogaléria

Foto: Ondrej Béreš. Archív: archív Bábkového divadla Košice

Fotogaléria

Foto: Ondrej Béreš. Archív: archív Bábkového divadla Košice

Fotogaléria

Foto: Ondrej Béreš. Archív: archív Bábkového divadla Košice