Gejza Dezorz
Profil

Gejza Dezorz absolvoval odbor bábková réžia a dramaturgia na Divadelnej fakulte VŠMU v roku 2001. Už počas vysokoškolských štúdií spolupracoval s viacerými bábkovými divadlami (Bábkové divadlo Košice, Staré divadlo Nitra – dnes Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, Bábkové divadlo Žilina, Bratislavské bábkové divadlo) a takisto so Slovenským rozhlasom. V roku 2004 spolu so scénografom Von Dubravayom založil Dezorzovo lútkové divadlo, jediné bábkové divadlo na Slovensku, ktoré sa orientuje výlučne na dospelého diváka. S divadlom spolupracuje aj spisovateľ Agda Bavi Pain, ktorý preň napísal viacero textov. So svojím bábkovým divadlom sa G. Dezorz úspešne zúčastnil domácich a zahraničných festivalov (Charleville-Mezières, Francúzsko; Spectaculo Interesse, Česká republika; Lalka też Człowiek, Poľsko; Arrivano dal mare, Taliansko). Ako režisér sa intenzívne venuje filmovej a televíznej tvorbe (Mesto tieňov, 2008; Kriminálka Anděl, 2008; Devínsky masaker, 2011; Babie leto, 2013 a i.)