Juraj Nvota
Fotografie vybraných inscenácií

Komúna,

Divadlo ASTORKA Korzo ´90, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Martin Geišberg. Archív: archív Divadla ASTORKA Korzo ´90, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Martin Geišberg. Archív: archív Divadla ASTORKA Korzo ´90, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Martin Geišberg. Archív: archív Divadla ASTORKA Korzo ´90, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Martin Geišberg. Archív: archív Divadla ASTORKA Korzo ´90, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Martin Geišberg. Archív: archív Divadla ASTORKA Korzo ´90, Bratislava

Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch,

Slovenské národné divadlo, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Ctibor Bachratý. Archív: archív Slovenského národného divadla, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Ctibor Bachratý. Archív: archív Slovenského národného divadla, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Ctibor Bachratý. Archív: archív Slovenského národného divadla, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Ctibor Bachratý. Archív: archív Slovenského národného divadla, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Ctibor Bachratý. Archív: archív Slovenského národného divadla, Bratislava

Lás-ka-nie,

Radošinské naivné divadlo, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Bohumil Šálek. Archív: archív Radošinského naivného divadla, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Bohumil Šálek. Archív: archív Radošinského naivného divadla, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Bohumil Šálek. Archív: archív Radošinského naivného divadla, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Bohumil Šálek. Archív: archív Radošinského naivného divadla, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Bohumil Šálek. Archív: archív Radošinského naivného divadla, Bratislava