Juraj Nvota
Profil

Juraj Nvota je absolventom odboru divadelná réžia na Vysokej škole múzických umení (1976). V roku 1977 debutoval v Divadle pre deti a mládež v Trnave, v ktorom následne počas štrnástich sezón vytvoril množstvo pozoruhodných inscenácií. Od roku 1982 spolupracuje aj s Radošinským naivným divadlom a od roku 1992 je kmeňovým režisérom Divadla ASTORKA Korzo ´90 v Bratislave. Úspešne spolupracuje s mnohými českými divadlami (Studio Ypsilon, Divadlo Na zábradlí, Městské divadlo Brno, Divadlo Husa na provázku). Ako režisér sa venuje aj filmovej a televíznej tvorbe (Paradajka za rohom, 1982; Čierna ovca, 1988; Priateľstvá padajúceho lístia, 1998; Kruté radosti, 2002; Muzika, 2008; Rukojemník, 2015). Do povedomia sa dostal tiež ako filmový herec (Ružové sny, 1976; Tichá radosť, 1985; Všetko, čo mám rád, 1992). Prednáša na Katedre divadelnej réžie a dramaturgie VŠMU v Bratislave. Je držiteľom viacerých ocenení za divadelnú a filmovú tvorbu.