Dodo Gombár
Profil

Dodo Gombár v roku 1998 ukončil štúdium divadelnej réžie na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Počas štúdia absolvoval ročnú stáž na divadelnej škole Circle in the Square Theatre School v New Yorku, kde sa prezentoval autorskou inscenáciou Tell me about birds (1997). Do povedomia sa dostal už svojimi študentskými inscenáciami, v ktorých prejavil zmysel pre kontrapunkt, vnímanie postáv a situácií a prepojenie výtvarnej stránky a réžie (J. Gombár: ... aby nikto nemohol povedať, že v tú noc sa tu nestalo vôbec nič!, 1994; T. Dorst: Fernando Krapp mi napísal list, 1995). Po ukončení štúdia pôsobil dva roky ako interný režisér v Divadle SNP v Martine. Už v tomto období vytvoril výrazné inscenácie, ktoré svojou interpretáciou vybočovali z ustáleného vnímania daných textov v slovenskom, ako aj celosvetovom kontexte: R. Gerhart – D. Gombár – Pirátska rozprávka (1996), M. Gorkij: Na dne (1998), W. Allen: Zahraj to ešte raz, Sam (2001).

Dlhodobo a intenzívne spolupracuje s viacerými českými divadlami (divadlo Reduta pri ND Brno, Městské divadlo Brno, Divadlo Bolka Polívky, Činoherní studio Ústí nad Labem, Divadlo Petra Bezruče Ostrava, Švandovo divadlo na Smíchově a i.). V rokoch 2010 - 2019 pôsobil ako umelecký šéf Švandovho divadla v Prahe. V súčasnosti je na voľnej nohe. Od septembra 2019 pôsobí ako pedagóg v Ateliéri réžie a dramaturgie JAMU v Brne. V roku 2011 natočil nízkorozpočtový film Smíchov pláče, Brooklyn spí, ku ktorému napísal aj scenár.

Je autorom publikovaných divadelných hier Hugo Karas (1999), Medzi nebom a ženou (2002), Tretí vek (2002), Bez boha dom (2008), Advent (2011) a Peniaze (2015). Prvé tri režijne naštudoval – Huga Karasa v Divadle Petra Bezruča v Ostrave (2006), Medzi nebom a ženou v Thália Szinhász v Budapešti (2005) a v Mestskom divadle Zlín (2007), a Tretí vek v Mestskom divadle Žilina (2009). V roku 2018 grécke vydavateľstvo Vaxikon vydalo zbierku troch hier Peniaze, Medzi nebom a ženou, Euroroom. Pre rozhlas upravil a režíroval hru Advent, ktorá sa dostala v roku 2019 medzi finálové hry na Festivale rozhlasovej hry. V roku 2006 bola v rozhlase uvedená aj jeho hra Hugo Karas (v úprave a naštudovaní Michala Náhlíka). Viaceré jeho dramatické texty boli preložené do deviatich jazykov. Za svoju režijnú a dramatickú tvorbu získal viacero ocenení.