Peter Palik
Profil

Peter Palik v roku 2003 absolvoval štúdium v odbore environmentálna výchova na Univerzite Mateja Bella v Banskej Bystrici. Neskôr začal študovať bábkarskú réžiu a dramaturgiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, kde v roku 2009 ukončil aj doktorandské štúdium. V rokoch 2008 – 2014 pracoval ako dramaturg v Bábkovom divadle Žilina, kde stál pri založení festivalu Bábková Žilina a v rokoch 2013 – 2017 ako interný režisér v Spišskom divadle v Spišskej Novej Vsi. Spolupracoval aj s Bratislavským bábkovým divadlom, Bábkovým divadlom v Košiciach a tiež so Slovenským rozhlasom. Od roku 2011 pôsobí ako pedagóg na Katedre bábkarskej tvorby Divadelnej fakulty VŠMU, kde získal v roku 2017 hodnosť docenta. Spolupracuje s prievidzskými ochotníckymi súbormi Divadlo „A“ a Divadlo Shanti. V súčasnosti je umeleckým šéfom v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene a režíruje aj v iných divadlách na Slovensku a v krajinách V4.

Realizuje inscenácie pre dospelých a systematicky sa venuje aj tvorbe pre deti. Je autorom dvoch rozprávkových kníh Bol raz jeden kameň (2006) a Rozprávky z palety (2007, spolu s Jánom Uličianskym), ale aj divadelných a rozhlasových hier či dramatizácií. V roku 2017 vydal zbierku dramatických textov 1 + 3 bábkohry. So svojimi inscenáciami sa pravidelne zúčastňuje na domácich aj zahraničných divadelných festivaloch a za svoju tvorbu získal viacero ocenení.