Andrej Kalinka
Fotografie vybraných inscenácií

eu.genus,

Med a prach, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Noro Knap. Archív: archív Med a prach, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Noro Knap. Archív: archív Med a prach, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Noro Knap. Archív: archív Med a prach, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Noro Knap. Archív: archív Med a prach, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Noro Knap. Archív: archív Med a prach, Bratislava

Domov Eros Viera,

Med a prach, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Milo Fabian. Archív: archív Med a prach, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Milo Fabian. Archív: archív Med a prach, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Milo Fabian. Archív: archív Med a prach, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Milo Fabian. Archív: archív Med a prach, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Milo Fabian. Archív: archív Med a prach, Bratislava

Bartimejove pašie,

Med a prach, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Braňo Konečný. Archív: archív Med a prach, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Braňo Konečný. Archív: archív Med a prach, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Braňo Konečný. Archív: archív Med a prach, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Braňo Konečný. Archív: archív Med a prach, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Braňo Konečný. Archív: archív Med a prach, Bratislava