Andrej Kalinka
Profil

Andrej Kalinka vyštudoval Konzervatórium v Žiline (dirigovanie pod vedením prof. Š. Sedlického a kompozíciu pod vedením P. Kršku). Ďalej študoval súkromne u viacerých pedagógov na Slovensku a v Česku. Ako hudobník začínal v džezových  a undergroundových skupinách. Od roku 1996 začal ako skladateľ a hudobník spolupracovať s rôznymi divadelnými súbormi a divadlami na Slovensku aj v zahraničí. Vo svojej tvorbe sa venuje hudobno-dramatickému žánru vo všetkých podobách. Od roku 2005 spolupracuje s bábkohercom, režisérom a tvorcom bábok Ivanom Martinkom (Noc svetla a tmy, réžia Jozef Krasula, 2005). Ich spolupráca vyústila v roku 2013 do vzniku autorského zoskupenia Med a prach, medzi ktorého kmeňových členov okrem I. Martinku a A. Kalinku patria výtvarník a scénograf Juraj Poliak, a básnik a hráč na kontrabas Michal Mikuláš. Podieľal sa na vzniku aj ďalších autorských nezávislých projektov (Žaba a Jupiter, Tretia farba Evy, Korene a iné tvary, Kolíska a kríž I. a II., Pena dní, Duša plná ľudí). Vytvoril hudbu k viac ako päťdesiatim inscenáciám (Belasý vták, Mandragora, Božská komédia, Hastrošovci, Mojmír II. alebo Súmrak ríše, Nevesta hôľ, Labyrinty a raje Jána Amosa, Majster a Margaréta a i.). Neskôr sa začal venovať aj písaniu libriet a réžií (Epos, Bartimejove pašie, Domov Eros Viera, Krása a hnus, Kráľ, Eu.Genus, Nezaujímavý krik a i.). Jeho tvorba bola uvedená vo viacerých krajinách ako napr. Thajsko, Rusko, Poľsko, Chorvátsko, Maďarsko, Nemecko a i.  Za svoju tvorbu získal viacero ocenení doma aj v zahraničí. Za hudbu k inscenácii Majster a Margaréta (Teatro Tatro, 2013) získal Cenu nadácie Tatra banky za umenie 2015.