Ľubomír Burgr
Fotografie vybraných inscenácií

Tiene pochybností,

Divadlo SkRAT, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Ctibor Bachratý. Archív: archív Divadla SkRAT, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Ctibor Bachratý. Archív: archív Divadla SkRAT, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Ctibor Bachratý. Archív: archív Divadla SkRAT, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Ctibor Bachratý. Archív: archív Divadla SkRAT, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Ctibor Bachratý. Archív: archív Divadla SkRAT, Bratislava

Smutný život Ivana T.,

Divadlo SkRAT, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Ctibor Bachratý. Archív: archív Divadla SkRAT, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Ctibor Bachratý. Archív: archív Divadla SkRAT, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Ctibor Bachratý. Archív: archív Divadla SkRAT, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Ctibor Bachratý. Archív: archív Divadla SkRAT, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Ctibor Bachratý. Archív: archív Divadla SkRAT, Bratislava

Okná Brehy Pozostalosti,

Divadlo SkRAT, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Ctibor Bachratý. Archív: archív Divadla SkRAT, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Ctibor Bachratý. Archív: archív Divadla SkRAT, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Ctibor Bachratý. Archív: archív Divadla SkRAT, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Ctibor Bachratý. Archív: archív Divadla SkRAT, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Ctibor Bachratý. Archív: archív Divadla SkRAT, Bratislava